Engel-Mens

Pagina 1 van de 3

Engel mens verhoudingen: van energie tot materie en weer terug

Volgens Olga was er in het begin, of in den beginne, alleen godweten. Rondom die godheid waren er vele engelen. Deze engelen vatten het plan op om mens te worden, om te incarneren, om materie te worden. Gezamenlijk gebruikten ze hun gedachtenkracht om materie te scheppen. Dat was een hele klus want als je van nature geest bent, is het moeilijk om ineens van nature materie te worden. Als de gedachtekracht niet sterk genoeg was, verviel de engel weer tot geest en loste de materie weer op.

De engelmensen hadden volgens Olga een vliegend, denkend, zijn. Ze kwamen volwassen ter wereld, er was geen verschil in ouderdom wel in ontwikkeling dat was te zien aan de grootte en de kleur van de paraplu-achtige wezens. De huidige mensheid is volgens Olga weer op weg naar een engelachtig bestaan. Volgens haar zullen we snel de zwaartekracht overwinnen en is de weg terug, van materie naar energie begonnen. Er zijn al mensen in deze staat. Zij hebben hun aardse leven en lasten afgelegd en helpen vanuit de geestelijke wereld de mensen en alles wat leeft op aarde.

De engel van voorheen
Schijnt zal schijnen, scheen!
Grote blauwe ogen,
Vol van mededogen
Naar die aarde van u gericht.
Lieve mens, hoop doet leven.
Al duurt het nog maar even,
Een engel is en blijft een goed bericht.

5 sterren godsbesef, de 5 platonische lichamen?

Hier ziet u de 5 oervormen van het godsbesef. Het zijn zeer oude herinneringen van Olga. In haar boek schrijft zij dat het sterren zijn der eeuwigheidsstructuren. Olga heeft het hier nooit over gehad, maar wellicht verwijst zij naar de geometrische figuren waar Plato het over had en die ook al eerder bekend waren. Ze representeren aarde, water, lucht, vuur en ether/goddelijk licht. Ze zijn de basis der dingen. En alles wat vorm heeft van steen tot plant, tot menselijk dna is hier op gebaseerd.
Platonische lichamen

De laatste jaren schilderde Olga zeer grote uitvergrotingen van vruchtbeginselcellen, cellen van weten die nog een hele weg te gaan hebben. Ze gaan van gedachte naar materie en metamorfoseren.


colofon | cookies | navigatie-tips