De aardige Eeuwigheid

Pagina 1 van de 12

In het voorwoord schrijft Olga dat de teksten transcripties zijn uit een oeroud verleden. Het zijn oprispingen van weten. Vanuit dat weten, heeft Olga de tekeningen samengesteld.


colofon | cookies | navigatie-tips